Resegaranti

 

Afrikanoresor har ställt erforderliga garantier till kammarkollegiet i enlighet med paketreselagen. Garantibeloppet beslutas av Kammarkollegiet utifrån antal resenärer samt boknings- och betalningsvillkor.

Resegarantin gäller alla kunder som bokar hos oss oavsett nationalitet. 

Läs mer om resegarantier på Kammarkollegiets hemsida.