Nyhetsarkiv

Lake Manyara Nationalpark

Lake Manyara Nationalpark är en av de minsta men ekologiskt mest skiftande viltreservaten i Tanzania. När man kommer till parkens utkant möts man av de stora träd som omger områdets skog. På många sätt påminner det om en tropisk regnskog – med det grönskande bladverket och mängden fåglar. Men de här träden hämtar sitt vatten…

Läs mer

Turism i Tanzania

  Tanzania har stora möjligheter att locka turister med sina jungfruliga savanner, fyllda med kontinentens stora djur, och sina långa orörda stränder. Nära en tredjedel av landytan har avsatts för nationalparker, vilt- och skogsreservat.   I norr finns Afrikas kanske mest storslagna parker, Ngorongorokratern och Serengeti. I nordost finns Afrikas högsta berg Kilimanjaro. Kryddön Zanzibar…

Läs mer

Ekonomi i Tanzania

  Tanzania är fortfarande ett av världens fattigaste länder, trots decennier av omfattande bistånd och lån utifrån. Som så många andra utvecklingsländer har Tanzania ett småskaligt och enkelt jordbruk, som är utsatt för stora väder- och klimatväxlingar. Samtidigt är Tanzania rikt på naturresurser.   Regeringen försöker bredda ekonomin för att den ska bli mindre sårbar…

Läs mer

Utrikespolitik och försvar i Tanzania

  Tanzania har varit alliansfritt sedan unionen bildades 1964. Under president Julius Nyerere 1964-1985 försökte Tanzania balansera mellan öst och väst. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 knöt Tanzania tätare kontakter med Västeuropa, USA och Japan och får numera bistånd därifrån. Landet har nära förbindelser med de forna kolonialmakterna Tyskland och Storbritannien.   Under Nyerere verkade Tanzania…

Läs mer

Aktuell politik i Tanzania

  Det regerande Revolutionära partiet (CCM) har dominerat tanzanisk politik sedan det bildades 1977, och partiet och landet leds i dag av president Jakaya Mrisho Kikwete. Oppositionen har sitt fäste på det muslimskt dominerade Zanzibar, där en koalitionsregering bildades 2010 mellan de två största partierna.   Dominansen från maktpartiet CCM framstod länge som total, men…

Läs mer

Modern historia i Tanzania

  Tanzania bildades 1964 som union av Tanganyika och Zanzibar. Landet blev enpartistat med en socialism på afrikanska villkor, som skulle lyfta ekonomin. I stället slogs det gamla jordbrukssamhällets odlingsmönster sönder och matproduktionen minskade. Torka förvärrade läget, och på 1990-talet valde Tanzania att införa flerpartisystem och marknadsekonomi. På 2000-talet har Zanzibar upplevt blodiga motsättningar, som…

Läs mer

Äldre historia i Tanzania

  Tanzania är kanske världens äldsta bebodda land och hade tidigt en rik blandning av folkgrupper, som genom historien lärde sig leva i sämja och samarbete. Det gemensamma språket swahili är ett resultat av senare tids kulturmöten. Araber, portugiser och tyskar är några av de folk som sedan medeltiden landat på kusten eller öarna för…

Läs mer

Politiskt system i Tanzania

  Republiken Tanzania är en union mellan det kristet dominerade fastlandet och det muslimska Zanzibar. Stat och religion ska vara skilda åt. Öriket Zanzibar har inre självstyre med egen konstitution, parlament och regering. Unionsparlamentet i Dodoma stiftar lagar för hela unionen och särskilt för fastlandet. Enligt författningen från 1977 är landet en enpartistat, men genom…

Läs mer

Massmedier i Tanzania

  Tanzanisk lag garanterar inte pressfrihet, men efter övergången till flerpartidemokrati 1992 släppte staten sitt monopol över medierna. Flera oppositionella tidningar och tidskrifter startades på 1990-talet, men fortfarande ägs de flesta tidningar av staten eller av affärsmän med anknytning till regeringspartiet CCM.   Mediernas frihet har ökat avsevärt sedan 1992 och de ledande engelskspråkiga dagstidningarna…

Läs mer

Kultur i Tanzania

  Folklig kultur har stor betydelse i Tanzania. Muntliga berättelser, sagor, myter, ordspråk och gåtor är viktiga källor till historia och överföring av kunskap mellan generationerna. Musik, dans och konsthantverk är betydelsefulla i landets kultur.   Både i vardagslivet och vid fester och högtidliga ceremonier är musik och dans viktiga inslag. Trummor av olika slag…

Läs mer