Kortbetalning

Man kan betala sin resefaktura med kort till vårt bankgiro via bankens/kortutgivarens internettjänst eller på bankkontor.

 
Här kan du läsa mer om vad som gäller för ett urval av banker och kortutgivare:
 
Swedbank:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/kort/forsakringar-pa-ditt-kort/kompletterande-kortforsakring/index.htm
 
Handelsbanken:
http://www.nordic.zurich.com/se/services/handelsbanken/bankkort.htm
Klicka på ”Vem försäkringen gäller för”
 
Nordea Bankkort Visa:
http://www.nordea.se/Privat/Vardagstj%C3%A4nster/Kort+alla+v%C3%A5ra+bankkort+betal-+och+kreditkort/Bankkort+Visa/776432.html?lnkID=product-box_bankkort-visa-och-mastercard_10-05-2012
Klicka på fliken Reseförsäkring
 
Nordea Mastercard:
http://www.nordea.se/Privat/Vardagstj%C3%A4nster/Kort+alla+v%C3%A5ra+bankkort+betal-+och+kreditkort/MasterCard+Silver/901942.html?lnkID=product-box_mastercard-silver_10-05-2012
Klicka på fliken Reseförsäkring
 
Nordea övriga kort:
http://www.nordea.se/Privat/Vardagstj%C3%A4nster/Kort+alla+v%C3%A5ra+bankkort+betal-+och+kreditkort/38327.html
Välj kort och klicka på fliken Reseförsäkring
 
SEB:
http://www.seb.se/pow/content/produkter/kort/resefors_privat_r3956.pdf
Vid frågor kontakta SEBs partner Trygg-Hansa på 077-440 50 20
 
Re:member:
http://www.remember.se/Global/sverige/dokument/villkor/forsakringvillkor_black_130501.pdf