Serengeti Nationalpark

Mellan Ngorongoros högland, Victoriasjön och Tanzanias norra gräns mot Kenya ligger världens sista stora viltreservat – Serengeti nationalpark. Namnet kommer från Massajernas ord ”siringet” vilket betyder ”ändlösa slätter”. Serengetis 14 763 kvadratkilometer huserar ungefär tre miljoner stora djur av vilka de flesta deltar i en säsongsvandring som saknar motstycke på någon annan plats i världen. 

Två gånger per år, utlöst av regnet, påbörjar 1,4 miljoner gnuer, 300 000 zebror och 300 000 thomsongaseller sin långa vandring mot nya betesmarker. De ändlösa slätterna i Serengeti ligger ca 330 km nordväst om Arusha och själva nationalparkens gränser markeras i grova drag av gräsätarnas vandringar som är det centrala området i det mer omfattande område och ekosystem som utgör Serengeti. Hela detta enorma område omfattar även Kenyas Maasai Mara viltreservat, Ngorongoro viltreservat och Maswa viltreservat i väster. På det 25 900 kvadratkilometer stora området av fantastiskt varierad natur lever 35 olika arter av slättvilt och över 500 olika fågelarter.

Serengeti Nationalpark - Safari Tanzania

Serengeti Nationalpark – Safari Tanzania

 

Gnuer - Serengeti Nationalpark - Safari Tanzania

Gnuer – Serengeti Nationalpark – Safari Tanzania

Gnuer - Serengeti Nationalpark - Safari Tanzania

Gnuer – Serengeti Nationalpark – Safari Tanzania