Resa med barn till Sydafrika

För barn som reser till Sydafrika med båda sina biologiska föräldrar gäller följande:

Föräldrar som reser in i Sydafrika med barn under 18 år måste kunna visa upp ett fullständigt födelsebevis för barnet. I Sverige används inte födelsebevis längre, utan det är personbevis som gäller. Ett personbevis på engelska kan beställas från Skatteverket. (Personbevis måste vara på engelska, stämplat och underskrivet av Skatteverket)

 

Om en av föräldrarna reser på egen hand med sitt barn:

Personbevis krävs för barnet, plus en undertecknad försäkran där den andra föräldern ger sitt tillstånd till att barnet får resa in i Sydafrika. (Personbevis måste vara på engelska, stämplat och underskrivet av Skatteverket)

 

Om en ensamstående förälder reser in med barn:

Ett domstolsbeslut/bevis på att du har fullständiga rättigheter som förälder eller vårdnadshavare av barnet krävs. I de fall där den andre föräldern är avliden, krävs ett dödsbevis. (Personbevis måste vara på engelska, stämplat och underskrivet av Skatteverket)

 

Om en person reser med annans barn:

Personbevis för barnet, en undertecknad försäkran från föräldrarna där de ger personen rätt att resa in i Sydafrika med barnet, kopior på föräldrarnas id-handlingar eller pass, och kontaktuppgifter till barnets föräldrar eller vårdnadshavare krävs.

Läs mer information här. Eller kontakta ambassaden i Stockholm här.

 

Resa med barn till Sydafriika