Ngorongoro viltreservat

Ngorongoro viltreservat täcker 8288 kvadratkilometer och innesluter den vulkaniska ytan runt Ngorongoro kratern samt den ännu aktiva vulkanen Oldonyo Lengal och den berömda ravinen Olduval Gorge. Ngorongoro kratern som är parkens mittpunkt är den största mest orörda vulkankratern i världen. Kanten som omger kratern är mellan 400 och 600 meter hög och att se ner i kratern uppifrån kanten är en hissnande vy. Kraterns botten är 264 kvadratkilometer men denna förhållandevis lilla yta utgör ett hem för ungefär 30 000 djur. En ganska hög andel är rovdjur men gräsätarna dominerar med zebror och gnuer, som beräknas utgöra ungefär hälften av djuren, samt gaseller, bufflar, elander, koantiloper och vårtsvin. Giraffer är ett exempel på djur som inte finns i kratern då det inte finns tillräckligt med föda i trädhöjd. Topi är ett annat exempel eftersom dessa står i direkt konkurrens med gnuerna om maten. En märklig sak med kraterns elefanter är att de nästan uteslutande består av hannar Hjordar som fortplantar sig innehåller ett stort antal honor och ungar har förmodligen svårt att hitta tillräckligt med föda i kratern. Ngorongoro har ett stort antal köttätare som attraheras av det stora antalet bytesdjur. Här finns Tanzanias tätaste populationer av rovdjur, främst lejon som är ungefär 100 stycken och mer än 400 hyenor har setts. Dessa lever i åtta stora familjeklaner med upp till åttio individer. Både lejon och hyenor äter varandras rester, beroende på hur många och, självklart, hur hungriga de är. Det mesta av fågellivet i Ngorongoro är beroende av årstidernas växlingar. Något som också påverkar vilka fågelarter som finns är balansen mellan färskvatten och vatten med natriumkarbonat (sodavatten) – sodavatten har den till ytan största vattenandelen på kraterns botten genom sjön Magadi. Fällningarna av vulkanisk aska från de omgivande vulkanerna är det som gör sjön alkalisk.

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania

Ngorongoro viltreservat Safari Tanzania